Zkratky

Co znamená zkratka ROFL? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ROFL


Co znamená zkratka ROFL Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka ROFL znamená:

Rolling On (The) Floor Laughing

Zkratka ROFL má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ROFL znamená:

Válím se po podlaze smíchy

Zkratka ROFL patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou ROFL. Informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajku Dvora Králové Nad Labem - města známého svojí zoologickou zahradou?