Zkratky

Co znamená zkratka UNCHR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNCHR


Co znamená zkratka UNCHR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNCHR znamená:

United Nations Commissioner for Human Rights

Zkratka UNCHR má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNCHR znamená:

Výbor Spojených národů pro lidská práva

Zkratka UNCHR patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky UNCHR. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.