Zkratky

Co znamená zkratka TSv? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TSv


Co znamená zkratka TSv Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka TSv znamená:

Terasievert

Zkratka TSv patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky TSv. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Slyšeli jste o profesi merchandiser nebo mediátor?