Zkratky

Co znamená zkratka dimin.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

dimin.


Co znamená zkratka dimin. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka dimin. znamená:

diminuendo

Zkratka dimin. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka dimin. znamená:

s ubývající silou, pomalu zeslabovat

Zkratka dimin. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou dimin.. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?