Zkratky

Co znamená zkratka g.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

g.


Co znamená zkratka g. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka g. znamená:

gauche

Zkratka g. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka g. znamená:

levá ruka

Zkratka g. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky g.. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?