Zkratky

Co znamená zkratka repet.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

repet.


Co znamená zkratka repet. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka repet. znamená:

repettio

Zkratka repet. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka repet. znamená:

opakování, repetice

Zkratka repet. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka repet.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz