Zkratky

Co znamená zkratka FCI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FCI


Co znamená zkratka FCI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka FCI znamená:

Free Cool In

Zkratka FCI má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FCI znamená:

Frikulín - někdo Free Cool a In.

Zkratka FCI patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky FCI. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Tip na výlet! Jeďte do města Příbram. Hlavní turistickou atrakcí je největší hornické muzem v ČR.