Zkratky

Co znamená zkratka sub. p.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

sub. p.


Co znamená zkratka sub. p. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka sub. p. znamená:

subito piano

Zkratka sub. p. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka sub. p. znamená:

náhle slabě

Zkratka sub. p. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou sub. p.. Informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Vzpomněli byste si na všechny České a Československé prezidenty? Stručný přehled nejen našich panovníků od Masaryka až po Miloše Zemana.