Zkratky

Co znamená zkratka FLA? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FLA


Co znamená zkratka FLA Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka FLA znamená:

Florida - PANTHERS

Zkratka FLA patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou FLA. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?