Zkratky

Co znamená zkratka COL? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

COL


Co znamená zkratka COL Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka COL znamená:

Colorado - AVALANCHE

Zkratka COL patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou COL. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.