Zkratky

Co znamená zkratka NBS ČS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

NBS ČS


Co znamená zkratka NBS ČS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Politické strany

Zkratka NBS ČS znamená:

Národně bolševická strana Československa

Zkratka NBS ČS patří do kategorie Politické strany a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka NBS ČS. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.