Zkratky

Co znamená zkratka CAR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

CAR


Co znamená zkratka CAR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka CAR znamená:

Carolina - HURRICANES

Zkratka CAR patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky CAR. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.