Zkratky

Co znamená zkratka cca? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

cca


Co znamená zkratka cca Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka cca znamená:

Cirka

Zkratka cca má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka cca znamená:

Přibližně

Zkratka cca patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou cca. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Víte co je to docx, ods nebo avi? Jedná se o přípony souborů.