Zkratky

Co znamená zkratka div.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

div.


Co znamená zkratka div. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka div. znamená:

divisi

Zkratka div. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka div. znamená:

rozděleně

Zkratka div. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky div.. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?