Zkratky

Co znamená zkratka µJ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

µJ


Co znamená zkratka µJ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka µJ znamená:

Mikrojoule

Zkratka µJ patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou µJ. Informace jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?