Zkratky

Co znamená zkratka IAE? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IAE


Co znamená zkratka IAE Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka IAE znamená:

In Any Event

Zkratka IAE má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IAE znamená:

Za všech okolností

Zkratka IAE patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka IAE. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Tip na výlet! Malebné městečko Úštěk v Ústeckém kraji. Více se dozvíte zde.