Zkratky

Co znamená zkratka N/A? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

N/A


Co znamená zkratka N/A Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka N/A znamená:

Not Available

Zkratka N/A má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka N/A znamená:

Nedostupný

Zkratka N/A patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky N/A. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?