Zkratky

Co znamená zkratka F2F? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

F2F


Co znamená zkratka F2F Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka F2F znamená:

Face-to-Face

Zkratka F2F má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka F2F znamená:

Tváří v tvář

Zkratka F2F patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky F2F. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Známé středočeské lázeňské město proslulé svojí minerální vodou. Víte o čem je řeč? Ano, jedná se o Poděbrady. Více zde.