Zkratky

Co znamená zkratka JHČ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

JHČ


Co znamená zkratka JHČ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Zkratky krajů čr

Zkratka JHČ znamená:

Jihočeský kraj

Zkratka JHČ patří do kategorie Zkratky krajů čr a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce JHČ. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Vzhledem k tomu, že počet kombinací písmen je omezený a zkratek je velmi mnoho, má většina z nich víc významů.

Svoji vlajku nemají pouze státy (země), ale i jednotlivé kraje města a obce. Navštivte partnerskou stránku s vlajkami měst ČR.