Zkratky

Co znamená zkratka .asia? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

.asia


Co znamená zkratka .asia Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Domény

Zkratka .asia znamená:

Asie-Pacific region

Zkratka .asia má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka .asia znamená:

Asie a Tichomoří

Zkratka .asia patří do kategorie Domény a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka .asia. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.