Zkratky

Co znamená zkratka FBI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FBI


Co znamená zkratka FBI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Úřady a ministerstva

Zkratka FBI znamená:

Federal Bureau of Investigation

Zkratka FBI má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FBI znamená:

Federální úřad pro vyšetřování

Zkratka FBI patří do kategorie Úřady a ministerstva a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou FBI. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá ostravská vlajka, pardubická vlajka nebo vlajka Liberce?