Zkratky

Co znamená zkratka BOS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BOS


Co znamená zkratka BOS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka BOS znamená:

Boston - BRUINS

Zkratka BOS patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka BOS. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.