Zkratky

Co znamená zkratka UN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UN


Co znamená zkratka UN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UN znamená:

United Nations

Zkratka UN má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UN znamená:

Organizace spojených národů

Zkratka UN patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka UN. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte dobře státní vlajky? Víte, jak vypadá vlajka Rwandy, vlajka Peru nebo vlajka Japonska?