Zkratky

Co znamená zkratka i.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

i.


Co znamená zkratka i. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka i. znamená:

introductio

Zkratka i. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka i. znamená:

úvodní část skladby / předehra

Zkratka i. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky i.. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?