Zkratky

Co znamená zkratka SMA? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

SMA


Co znamená zkratka SMA Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka SMA znamená:

Sergeant Major of the Army (United States Army)

Zkratka SMA má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka SMA znamená:

Hlavní praporčík Armády USA (Armáda Spojených států)

Zkratka SMA patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce SMA. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?