Zkratky

Co znamená zkratka LCDR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

LCDR


Co znamená zkratka LCDR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka LCDR znamená:

Lieutenant Commander (United States Navy)

Zkratka LCDR má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka LCDR znamená:

Komandér–poručík (Korvetní kapitán, Námořnictvo Spojených států)

Zkratka LCDR patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce LCDR. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.