Zkratky

Co znamená zkratka BG? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BG


Co znamená zkratka BG Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Vojenské hodnosti

Zkratka BG znamená:

Brigadier General (United States Army)

Zkratka BG má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka BG znamená:

Brigádní generál (Armáda Spojených států)

Zkratka BG patří do kategorie Vojenské hodnosti a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky BG. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Respektujte prosím fakt, že jedna zkratka může mít několik různých významů. Pro jejich nalezení doporučujeme použít formulář pro vyhledávání.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.