Zkratky

Co znamená zkratka ČŠI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ČŠI


Co znamená zkratka ČŠI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Úřady a ministerstva

Zkratka ČŠI znamená:

Česká školní inspekce 

Zkratka ČŠI patří do kategorie Úřady a ministerstva a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce ČŠI. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.