Zkratky

Co znamená zkratka EDM? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

EDM


Co znamená zkratka EDM Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka EDM znamená:

Edmonton - OILERS

Zkratka EDM patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou EDM. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte kdo má svátek v listopadu nebo v prosinci? Navštivte web se seznamem svátků kde se to dozvíte.