Zkratky

Co znamená zkratka CHI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

CHI


Co znamená zkratka CHI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Týmy NHL

Zkratka CHI znamená:

Chicago - HAWKS

Zkratka CHI patří do kategorie Týmy NHL a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky CHI. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Českých Budějovic nebo vlajka Jeseníku? Tyto a další vlajky naleznete zde.