Zkratky

Co znamená zkratka VT? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

VT


Co znamená zkratka VT Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Státy USA

Zkratka VT znamená:

Vermont

Zkratka VT patří do kategorie Státy USA a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce VT. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Víte jak vypadá Příbramská vlajka nebo kde se nachází úřad práce v Příbrami? Pokud ne, dozvíte se to zde.