Zkratky

Co znamená zkratka HS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

HS


Co znamená zkratka HS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Politické strany

Zkratka HS znamená:

Humanistická strana

Zkratka HS patří do kategorie Politické strany a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky HS. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?