Zkratky

Co znamená zkratka ESDS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ESDS


Co znamená zkratka ESDS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Politické strany

Zkratka ESDS znamená:

Evropská strana důstojného stáří

Zkratka ESDS patří do kategorie Politické strany a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou ESDS. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Zkratky a akronymy mohou mít různé významy, zkuste proto vyhledávání nebo jiné kategorie.

Víte co je to docx, ods nebo avi? Jedná se o přípony souborů.