Zkratky

Co znamená zkratka WYSIWYG? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WYSIWYG


Co znamená zkratka WYSIWYG Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka WYSIWYG znamená:

What You See Is What You Get

Zkratka WYSIWYG má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WYSIWYG znamená:

Co vidíš, to dostaneš (používané především u html editorů pro jejichž použití není nutné znát html tagy)

Zkratka WYSIWYG patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky WYSIWYG. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?