Zkratky

Co znamená zkratka VIP? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

VIP


Co znamená zkratka VIP Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka VIP znamená:

Very Important Person

Zkratka VIP má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka VIP znamená:

Velmi Důležitá Osoba

Zkratka VIP patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka VIP. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Je váš miláček daleko? Pošlete mu sms na dobrou noc. Na výběr jsou sms na dobrou noc pro kluka nebo sms na dobrou noc pro holku.