Zkratky

Co znamená zkratka UTC? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UTC


Co znamená zkratka UTC Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka UTC znamená:

Coordinated Universal Time

Zkratka UTC má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UTC znamená:

Koordinovaný světový čas

Zkratka UTC patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky UTC. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.