Zkratky

Co znamená zkratka THP? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

THP


Co znamená zkratka THP Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka THP znamená:

Technicko hospodářský pracovník

Zkratka THP patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka THP. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Tip na výlet! Jeďte do města Příbram. Hlavní turistickou atrakcí je největší hornické muzem v ČR.