Zkratky

Co znamená zkratka cmr? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

cmr


Co znamená zkratka cmr Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka cmr znamená:

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

Zkratka cmr má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka cmr znamená:

Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

Zkratka cmr patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky cmr. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Slyšeli jste o profesi merchandiser nebo mediátor?