Zkratky

Co znamená zkratka CEO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

CEO


Co znamená zkratka CEO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka CEO znamená:

Chief Executive Officer

Zkratka CEO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka CEO znamená:

Generálního ředitel

Zkratka CEO patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou CEO. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.