Zkratky

Co znamená zkratka BPEJ? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BPEJ


Co znamená zkratka BPEJ Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka BPEJ znamená:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Zkratka BPEJ patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky BPEJ. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Znáte vlajku Dvora Králové Nad Labem - města známého svojí zoologickou zahradou?