Zkratky

Co znamená zkratka AIDS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

AIDS


Co znamená zkratka AIDS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Ostatní

Zkratka AIDS znamená:

Acquired Immune Deficiency Syndrome

Zkratka AIDS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka AIDS znamená:

Syndrom získané poruchy imunity

Zkratka AIDS patří do kategorie Ostatní a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce AIDS. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Další významy zkratky můžete zjistit pomocí fulltextového vyhledávání.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.