Zkratky

Co znamená zkratka CEE? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

CEE


Co znamená zkratka CEE Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Organizace

Zkratka CEE znamená:

Central and Eastern Europe

Zkratka CEE má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka CEE znamená:

Střední a Východní Evropa (region působnosti organizace)

Zkratka CEE patří do kategorie Organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky CEE. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pomocí formuláře v pravé horní části těchto webových stránek můžete nalézt další významy této nebo jiné zkratky.

Víte jak vypadá vlajka Gruzie, vlajka Mexika nebo vlajka Tádžikistánu?