Zkratky

Co znamená zkratka ZR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ZR


Co znamená zkratka ZR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka ZR znamená:

Žďár nad Sázavou

Zkratka ZR patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka ZR. Informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky český měst? Dokázali byste si vybavit, jak vypadá vlajky Prahy, vlajka Plzně nebo zlínská vlajka?