Zkratky

Co znamená zkratka ZN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ZN


Co znamená zkratka ZN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka ZN znamená:

Znojmo

Zkratka ZN patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka ZN. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte kdo má svátek v listopadu nebo v prosinci? Navštivte web se seznamem svátků kde se to dozvíte.