Zkratky

Co znamená zkratka UO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UO


Co znamená zkratka UO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka UO znamená:

Ústí nad Orlicí

Zkratka UO patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky UO. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?