Zkratky

Co znamená zkratka PI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

PI


Co znamená zkratka PI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka PI znamená:

Písek

Zkratka PI patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka PI. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Vzhledem k tomu, že počet kombinací písmen je omezený a zkratek je velmi mnoho, má většina z nich víc významů.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?