Zkratky

Co znamená zkratka MB? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

MB


Co znamená zkratka MB Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka MB znamená:

Mladá Boleslav

Zkratka MB patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou MB. Informace jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.