Zkratky

Co znamená zkratka BI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

BI


Co znamená zkratka BI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Okresy

Zkratka BI znamená:

Brno-venkov

Zkratka BI patří do kategorie Okresy a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky BI. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Vzhledem k tomu, že počet kombinací písmen je omezený a zkratek je velmi mnoho, má většina z nich víc významů.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?