Zkratky

Co znamená zkratka WTO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WTO


Co znamená zkratka WTO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka WTO znamená:

World Trade Organization

Zkratka WTO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WTO znamená:

Světová obchodní organizace

Zkratka WTO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky WTO. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte co je to docx, ods nebo avi? Jedná se o přípony souborů.