Zkratky

Co znamená zkratka WMO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WMO


Co znamená zkratka WMO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka WMO znamená:

World Metorological Organization

Zkratka WMO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WMO znamená:

Světová meteorologická organizace

Zkratka WMO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce WMO. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.